Obedience

Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: OB-Z, OB1, OB2 a OB3 (mezinárodní pak OB1-3).

 

Obedience