Bull sporty

Jedná se sportovní disciplíny určené především pro bull plemena a jejich křížence. V ČR je několik organizací, které pořádají jak závody tak i tréninky. V rámci závodů je možné bojovat v Českomoravském poháru bull plemen, do kterého jsou zařazeny různé akce jednotlivých pořadatelů. Každý pořadatel má možnost rozdělit soutěžící psy dle plemene i pohlaví a u silových disciplín WPS a WP i dle váhy psa.

A-FRAME (A-F)

Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A. Úkolem je po stanovenou dobu (1 min.) překonávat překážku tam a zpět a tím dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků. Po celou dobu pokusu je pes na volno, pravidla použití vodítka nezakazují. Pes k překonávání překážky může být povzbuzován handlerem (1 osoba) s lákadlem (pešek, míček, střapec apod.)

 

LONG JUMP (LJ)

Jde o skok do dálky. V této disciplíně může být překážka tyčková nebo se může skákat přes skokánek do psíku či vody. U této disciplíny jedna osoba psa vypouští a druhá jej láká, pokud se jedná o LJ na zemi. U skoku do vody záleží na možnostech, buď je psovi hozen aport nebo je lákán pomocníkem.

 

WALL CLIMBING (WC)

Jde o disciplínu šplh po kolmé stěně na které je zavěšen pešek do kterého se pes musí zakousnout a po danou dobu peška držet ( většinou jde o 3-5 sekund). Při plnění této disciplíny je pes upoután na vodítku nebo volně , zde si organizátoři upravuji dle svých možností. Handlerovy pomáha pomocník, který jistí bezpečný dopad psa.

 

HIGH JUMP (HJ)

Skok na zavěšeného peška volně visícího. Pro tuto disciplínu k zavěšení peška je používána speciální hrazda popřípadě může být využita větev stromu. Jde o to aby pes při chycení peška neměl možnost doteku s podkladem. Pes peška musí držet po stanovenou dobu, aby byl pokus počítán jako platný.

 

DRAG PULL (DP)

Sprint se zátěží. Zátěží v této disciplíně jsou saně s příslušnou vahou ( váhou psa upravenou koeficientem) . Vzdálenost 40m musí pes překonat v časovém limitu 60s.

 

MONKEY TRACK (MK)

Jedná se o překážkovou dráhu a min. délce 200m s min.10ti překážkami. Pes trať MK překonává upoután na vodítku.

 

TUG OF WAR (TW)

Přetahování dvou psů. Psi jsou upoutáni na řetězu příp. vodítku, který je ukotven tak aby nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu. V průběhu přetahování není možný fyzický kontakt handlera se psem.

 

HANG TIME (HT)

Jedná se o vytrvalostní disciplínu, kdy se pes musí zakousnout do zavěšeného peška a co nejdéle viset. Pes se nedotýká země. Pes na peška může být vysazen nebo si na něj může vyskočit.

 

WEIGHT PULL (WP)

Tah břemene na 4-5m. Tato disciplína je dělena na Profi a Fun kategorii. Fun kategorie je kategorie s lákadlem ( hračkou), Profi kategorie je bez hračky, psi tahají na povel. Může se tahat vozík na kolejnicích nebo kolečkách, podklad pro tahání může být koberec nebo zem. Psi jsou rozděleni dle pohlaví a váhy.

 

WEIGHT PULL SPRINT (WPS)

Jde o sprint se zátěží na 50-70m, zátěží je tříkolka na které je člověk. Časový limit na doběhnutí do cíle je 60s. Psi jsou rozděleni dle pohlaví a váhových kategorií. Pes může být povzbuzován handlerem s hračkou či bez hračky.

 

TRIATLON (T)

Jedná se o klasické disciplíny triatlonu, tedy plavání, kolo, běh. Celou trať absolvuje handler se psem.

 
 

Informace o akcích naleznete na:

www.luckybullteam.cz, www.bullostrava.cz, www.kapbt.cz.

 

Bull sporty

Bull sporty

Bull sporty